این شرکت در سال 1395 تأسیس شده و مالک یک نیروگاه تولید پراکنده برق CHP به ظرفیت 8 مگاوات واقع در شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت می باشد . همچنین طرح توسعه نیروگاه تولید پراکنده با ظرفیت 10 مگاواتی در زمین مجاور نیروگاه در دستور کار قرار گرفته و منابع آن توسط بانک ملی ایران و سهامداران عمده تأمین خواهد شد. این طرح در سال 1402 به بهره برداری خواهد رسید .