شرکت فناوران مالی پایدار راهبرد ارزش(پرافیت) در سال 1397 با هدف سرمایه گذاری در حوزه تکنولوژی مالی تأسیس شده است . در حال حاضر سرمایه ثبتی شرکت 60 میلیارد ریال می باشد 

حوزه فعالیت شرکت :

 طراحی و اجرا و پیاده سازی الگوریتم های معاملاتی در بازارهای مالی بر روی اوراق مالی نظیر سهام و اوراق و مشتقات در بورس تهران و بازارهای بین المللی که در این حوزه تیم شرکت چند الگوریتم موفق در خرید و فروش سیستمی خودکار داشته است که سبب بازدهی بالاتر از شاخص در بازه های زمانی مختلف شده است .