شرکت سرمایه گذاری راهبرد آریا در سال 1383 به عنوان یک شرکت سهامی عام تاسیس شده است. سرمایه شرکت در حال حاضر  620 میلیارد ریال می باشد. این شرکت در سال 1401 به عنوان نهاد مالی (هلدینگ) نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده است.

 

همچنین با توجه به ثبت شرکت به عنوان هلدینگ در حوضه های ذیل نیز خدمات ارائه مینماید :

1- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری 

2- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار 

3- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق 

4-  تضمین نقد شوندگی, اصل یا حداقل سود اوراق بهادار